KLUB - FOTO GALERIJA
Pozivamo sve članove i prijatelje kluba da fotografije šalju na pk.jadran@gmail.com
Ako fotografije i ne budu objavljene na stranicama, idu u fotoarhiv PK Jadran za korištenje našim članovima.